FRANKREICH

Serie - A - ( Stand - Juli 2017 )

Serie - F - ( Stand - Juli 2017 )

Serie - G - ( Stand - Juli 2017 )

Serie - H - ( Stand - Juli 2017 )

Serie - J - ( Stand - Juli 2017 )

Serie - M - ( Stand - Juli 2017 )

Serie - P - ( Stand - Juli 2017 )

Serie - Z - ( Stand - Juli 2017 )

Serie - ZW - ( Stand - Juli 2012 )